Skip to main content

Kültürel farklılıkları, kız çocuklarını, fiziksel, zihinsel ve davranışsal farkılılıkları gözeterek hareket alanları yaratmak, dili kapsayıcı bir biçimde kullanmayı kolaylaştırmak için hazırladığımız bilgi kartları!