Yayınlar

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi
Kadına yönelik şiddet, Türkiye ve dünyada önemini ve aciliyetini korumaktadır. Türkiye'de kadına yönelik şiddet, genel olarak kadın sorunu ve aile içi mesele olarak görülmektedir. Oysa toplumun her katmanında, farklı türlerde ve sıklıkta yaşanan kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayanan ekonomik, politik, hukuki, dini, sosyal ve kültürel süreçleri içeren karmaşık, kapsamlı ve toplumu ilgilendiren kamusal bir sorundur. Son 30 yılda dünyada sivil inisiyatifin güçlenmesi; kadına yönelik şiddet ve benzeri hak temelli çalışmalardaki niceliksel ve niteliksel artışın politika yapıcılar üzerindeki baskısı sorunun görünürlüğünü arttırmış, farkındalık yaratmış; çözüme ilişkin çalışmaların hızına ivme katmıştır.
22.12.2014
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi
Yerel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliğe ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi Yayını
13.11.2014
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi / Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?
Kadına yönelik şiddetle mücadele nedir? Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Tıklayınız!
12.11.2014
1 2