Seveta ma

Vaqıfê Zagon u Şenatiyê Başaki, Fel u emelê xo, ebe şenatiya şexsiyetê doman u xortunê bêwayiru werte vetene, 2002inde be qelfê isaniya bınge na kare na ro.

 

 Ma zanenê ke şenatiye merkezê sukan dera. Corao ke, BSV maleye ke zerrê Estemol de nê, maleye ke kişte de mande inu de; serra 2003in de mala Kayışdağı de bi ra.

 

Vaqıfê ma waşt ke, domanê ke dorteniyê suke derê, bara ekonomi tenge derê, wayirê sıtara şenatiye, zagon u sosyale niye, dest inu erco. İnu bico na kare miyan.

 

Wazeno ke doman u xorti kamci ca derê, aca de ebe şenatiya bıxebetiye. Bara ekonomik u sosyale iye ke wayire ni catu niye; qebıliyetê şenatiya ni domanu be xortu veco wertê. Qebıliyetê inu rê phoştdariye bıkero, raver bero. Emegê inu ebe canweşiya emegê qomi miyan ra kero.

 

Vaqıfê ma, seveta zagon u şenatiye areze kerdana ilmi xo rê dec gureto. Wazeno ke, saa na şenatiye, ni doman u xorti wayirê şexsiyetê xo berê.

Vaqıfê ma, di ke; seveta barkerdena mecburiye ni cau de doman u xorti zaf perısanê, zaf hale de negatif derê. Cok rao ke, ni cay xo rê dec gureti. Barkerdena mecburiye sero daena xori ra fındet. Serba ni cau daena zêdê kar u gurey gureti dê. 

« Peyser so