Kız Çocuklarının Erken Yaşta ve Zorla Evlendirilmelerine Karşı Farkındalık Çalışmaları

Kız Çocuklarının Erken Yaşta ve Zorla Evlendirilmelerine Karşı 

                          Farkındalık Çalışmaları Eğitim Atölyesi                            

 

Hollanda Başkonsolosluğunun Matra İnsan Hakları Fonu kapsamında desteklenmekte ve Başak Kültür Sanat Vakfı tarafından, 24 Kasım 2014- 24 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ataşehir ve Bağcılar ilçelerinde yürütülmekte olan  “Kız Çocuklarının Zorla ve Erken Yasta Evlendirilmesine Karşı Farkındalık Faaliyetleri” projesi saha araştırması, eğitim toplantısı ve kamu spotunu kapsamaktadır.

Bu proje zorla ve erken yaşta evlendirilmiş ya da bu riski taşıyan kız çocukları ve genç kadınlara ulaşıp mevcut durumlarını ortaya çıkarma, yaşadıkları adaletsizlikleri görünür kılma; hakları ve hakların talep edilmesi yönünde önce onları sonra yakın çevrelerini bilinçlendirme faaliyetlerini içermektedir. Bu doğrultuda, hedef grupla derinlemesine görüşmeler yapılacak ve sonuçlar raporlaştırılacaktır. Çalışmanın bu ayağı Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Belma Akşit’in danışmanlığında yürütülmektedir. Öte yandan, proje ile kız çocuklarının zorla ve erken yaşta evlendirilmelerine yönelik kamuoyunda bir farkındalık yaratmak ve toplumun bu yönde duyarlılığını geliştirmek  için Rojda Şükran Karaş (Bilgi Üniversitesi Iletisim Doktora Ögrencisi-Yönetmen) ve Filiz Işık Bulut (Eğitmen- Yönetmen) tarafından kamu spotu çekildi. Böylece ; söz konusu sorunun görünür kılmak ve gerekli önlemlerin alınması yönünde adımlar atılması hedefleniyor.

 

 Bu bağlamda proje, Yrd.Doç.Dr. Çeyiz Fairclough’nın - Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı-  Görsel sosyolojiyi kullanarak   Erken Yaşta ve Zorla Evlendirme’nin Göç üstüne etkileri konusunda çalışmasını paylaştığı ilk eğitimini 9  Mayıs 2015 Cumartesi günü. saat:11:00’da Med Kültür ve Sanat Derneği’nde gerçekleştirdi.

Eğitim atölyesinde vakfın ve projenin kısa tanıtımının ardından Yrd.Doç.Dr. Çeyiz Fairclough tezinin de konusu olan göç ve kadın konulu fotoğrafları ve hikayesini katılımcı kadınlarla paylaştı. Eğitime katılan kadınlar kendi hayatlarında da hikayedeki kadının durumuna benzer deneyimlerin yaşandığını söylemeleri üzerine konuya dair anıların paylaşıldığı sohbetle atölye tamamlandı.

« Geri Dön
Facebok Share