Hedef Kitlemiz

 

 • Sosyo-ekonomik yetersizliğe sahip çocuk ve gençler,
 • Zorunlu göçle gelen, eğitimlerini yarıda bırakmış, çalışan çocuk ve gençler,
 • Zorunlu göçle gelen geldikleri yerde sosyal ve kültürel olarak marjinalleşen/ötekileştirilen çocuk ve gençler,
 • Risk altında bulunan (aile içi şiddet, madde bağımlılığı, evden kaçma, davranış bozukluğu vb.) çocuk ve gençler
 • Genç kadınlar

 

Neden çocuk ve gençler?

 

 • Türkiye gibi bir ülkede zengin ve yoksul arasındaki farkın gittikçe büyüdüğü, doğu ve batı arasındaki ekonomik, sosyal adaletsizliğin hat safhada yaşandığı, binlerce çocuğun çöplüklerden karnını doyurduğu, her on kişiden birinin okuma-yazma bilmediği, bunların onda dokuzunun kız çocuklarının oluşturduğunu biliyoruz. İşsizlik, yoksulluk, göç, aile içi şiddet gibi sorunlar en çok çocukları, gençleri ve kadınları örselemekte, yaralamaktadır,
 • Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği yoktur.
 • Çocuk ve gençlerin kendilerine, geleceğe güvenmeleri, sağlıklı bireyler haline gelmelerinin tek yolu onlara destek sunmaktır.
 • Sosyal yaşamda önceliğin çocuğa verilmesi, çocuğun yarınının gözetilmesi, kişilik ve yeteneklerinin geliştirmesi gerekir.
 • İnsan haklarına, temel özgürlükler ve evrensel değerlere saygının geliştirilmesi, anlayış, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik gibi temel hak ve ihtiyaçların  çocuklara tanınması, öğretilmesi toplum olarak geleceğin güvenceye alınmasıdır.
 • Çünkü toplumun geleceği çocuk ve gençlerdir.

Neden sanat?

 

 • Çocuk ve gençlere yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilme gücü kazandıran,
 • Yaratıcı olmalarını, kendine güvenlerini, inisiyatif alabilmelerini, bağımsız düşünmelerini sağlayan,
 • Sorun çözebilme gücünü arttıran, duygu, düşünce ve hayallerini özgürce ifade etmesini sağlayan.
 • Çocuk ve gençlerin doğaya uyum sağlamalarına hizmet eden,
 • Sanat; dayanışmayla geleceği birlikte kurmanın en etkili yoludur.
 •  

 

« Geri Dön