Hakkımızda

 

 

Kuruluş amacını, sanatsal faaliyetlerle dar gelirli ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin kişilik gelişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması olarak belirleyen Başak Kültür ve Sanat Vakfı (BSV)’nın temelleri, 2002 yılında bir grup meslek elemanı tarafından atıldı.  

 

Kültürel ve sanatsal çalışmaların kent merkezlerinde yoğunlaştığı gerçeğinden hareket eden BSV, İstanbul’un varoş diye nitelendirilen mahalleleriyle çevrili Kayışdağı semtinde 2003 yılında kuruldu.

 

Vakfımız, kentin çeperlerinde yaşayan çocuk ve gençlerin ekonomik nedenlerle sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalara ulaşmalarının güç olduğunun bilinciyle, yerel olana ulaşmayı hedeflemektedir.

 

Çocuk ve gençlere bulundukları yerde sanat yapma olanağı sunmayı amaçlamakta, sosyo-ekonomik nedenlerle bu imkana sahip olamayanların, yeteneklerinin açığa çıkarılması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve sağlıklı bireyler olarak üretime yönlendirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

 

Kültür ve sanata dair bilimsel inceleme ve araştırmalar da yapan vakfımız, sanatın yaratıcı işlevini kullanarak hedef grubuna kendilerini birey olarak ifade etme olanağı sunmaktadır.

 

Yaptığı alan çalışmalarında zorunlu göç olgusu ve yarattığı negatif sonuçlarla karşılaşan vakfımız, özellikle bu alanda yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu ise vakfımızın zorunlu göç olgusu ve sorununa daha spesifik bir bakış açısı getirmesini ve konuya yönelik çalışma temposunu beraberinde getirmiştir.

 

 

« Geri Dön