Vakıf Senedi

 

Vakfın Hizmet Alanları

 

 • Vakıf amacı doğrultusunda, çocuk ve gençlerin sanatsal ilgi, bilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak için gerekli ortam ve olanağı sağlar.
 • Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, enstitüler, atölye, kurs, eğitim ve rehabilitasyon kurumları, müzeler ve sanat merkezi açar.
 • Çocuk ve gençlerin yaşamsal ve sanatsal işlevlerini güçlendirici ve geliştirici, üretime aktif katılımlarına katkıda bulunmak amacıyla bireysel ve grup uygulamalar (Psiko-drama, yaratıcı drama, art terapi) yapar, psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir, bu tür hizmet veren kuruluşlarla dayanışma ve yardımlaşmada  bulunur.
 • Kültürel sanatsal, bilimsel ve eğitsel  alanlarda çalışmalar yapılması için kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, açık oturum, fuar, konser, dinleti, festival düzenler.
 • Amaçları doğrultusunda, çağdaş ve evrensel sanat ve kültürün gelişimine katkı sunan  genç ve çocuklara ödüller verir, yarışmalar düzenler, karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme kursları verir, yurt içinde ve yurt dışında olanaklar sağlar.
 • Çağdaş, evrensel, bilim, sanat ve kültürün geliştirilmesi ve bu alandaki çalışmaların kamuoyuna duyurulması için  yazılı, görsel, işitsel, süreli, süresiz yayın faaliyetleri  yapar ve bunun için basın yayın merkezleri kurar.
 • Faaliyetleri konularında çalışmalar yapan amatör sanatçı, araştırmacı, bilim insanı ve benzeri niteliklere sahip kişileri destekler.
 • Amaçları kapsamında sanatın her dalında yarışmalar düzenler, düzenlenenlere katılır, ödül dağıtır.
 • Amacına uygun her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal eserin üretimi, bulunmasını ve kullanılmasını, satın alınmasını, satılmasını sağlayacak birimler kurar.

 

Vakıf Birimleri

 

Vakıf birimleri vakfın planlama ve uygulama organları olup, resmi senette oluşturulanların dışında Vakıf Genel başkanının önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile oluşturulan özel birimlerdir.

 

A-Yürütme Birimi:

Vakıf Yürütme Birimi; Vakıf Genel Başkanının gözetim ve denetiminde vakıf organlarının  kararlarını uygulamak; iktisadi işletmelerin verimli işletilmesini, vakıf amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesini gerektiren işlemleri yapmakla yükümlüdür.

 

B- Sanat Birimi:

Vakıf sanat birimi kültürel ve sanatsal  alandaki çalışmaları takip etmek,bu çalışmalara  katılmak,bu çalışmaları organize etmek için gerekli işleri yapmakla yükümlüdür. Vakıf  Başkanı  gerekli gördüğünde bu birime vakıf yöneticileri arasında birini yada bu alanda uzman veya sanat alanında kariyer yapmış akademisyen atayabilir.

 

Uzman Danışmanlar

 

Vakıf amaç ve hizmetlerine yardımcı ve yararlı olacağı düşünülen uzmanlar, geçici yada sürekli olmak üzere Yönetim Kurulunun kararı Vakıf Başkanının onayı ile bilim,  sanat, kültür, eğitim, iletişim, mali, hukuk, tercümanlık ve gerekli görülen diğer alanlarda Vakıf Başkanı veya Yönetim Kuruluna danışmanlık yaparlar.

 

Genel Hükümler

 

 • Vakıf, yoksul ve yeteneklerini geliştirme olanakları olmayan yetenekli çocuk ve gençlerin sanatın her dalında yetenek, beceri ve kariyerlerini geliştirmelerine olanaklar hazırlar.
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığından dolayı kız çocuklara ve genç kızlara %70 öncelik tanır.
 • Vakfın yıllık bütçe olanaklarına göre, Yönetim Kurulu kararı ile burs verileceklerin sayıları değiştirebilir.

 

Şubeler

İlgili mercilerden izin almak kaydıyla, Vakıf Yönetim Kurulu ile kurulmasına karar verilen şubeler, özerk çalışmalar yapmakla yetkili ve görevli olup, merkezle ilişkileri ve karar yetkileri  olan  tüm işlemlerinde  doğan hak  ve borçlardan  vakfın  sorumlu olduğu birimlerdir.

 

« Geri Dön